Merhaba,
Label

Diğer

  • İnsan Doku ve Hücrelerinin Bağışlanma, Tedarik, Test Etme, İşlenme, Korunma, Saklanma ve Dağıtım Aşamalarının Güvenlik ve Kalite Standartlarını Belirlemeye İlişkin31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi
   İngilizce | Türkçe
  • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin insan doku ve hücrelerinin bağışlanması, elde edilmesi ve test edilmesine ilişkin belirli teknik şartlar ile ilgili 2004/23/EC sayılı Direktifini uygulayan 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/EC sayılı Komisyon Direktifi
   İngilizce | Türkçe
  • İnsan doku ve hücrelerinin izlenebilirlik şartları, ciddi advers etki ve olayların bildirimi ve söz konusu doku ve hücrelerin kodlanması, işlenmesi, saklanması, depolanması ve dağıtımına ilişkin belirli teknik şartlarla ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 2004/23/EC sayılı Direktifini uygulayan 24 Ekim 2006 tarih ve2006/86/EC sayılı Komisyon Direktifi
   İngilizce | Türkçe
  • Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 2004/23/EC sayılı Direktifini uygulayan 24 Ekim 2006 tarih ve2006/86/EC sayılı Komisyon Direktifi İngilizce | Türkçe