Merhaba,
Label

Multipl Miyelom Tanı ve Tedavı Kılavuzu Güncellemesi Askıda

26.04.2024

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Mart 2020’de ilk sürümü yayınlanan THD Multipl Miyelom Tanı ve Tedavi Kılavuzu, bu alanda tedavi rehberlerine yansıyan ve yansımaya aday bir çok yeniliklere dayanarak güncellenme gereksinimine ulaşmıştır.

Bu son derece sevindirici gelişmeler sonucunda son 10 yılda 16 yeni ilaç ve çok daha fazla sayıda ruhsat endikasyonu ile Miyelom hastalarının ortanca yaşam süresi 3.5 yıldan 10 yıla uzamışbulunuyor. Bu kadar çok ve etkili ilerlemenin olması rehberlerin de sıklıkla yenilenmesini gerektirmektedir. MSmart ve NCCN rehberleri ABD için olup yıllık düzenli olarak güncellenmektedir. ESMO-EHA Miyelom tedavi rehberi güncellemesi de en son 2021 de yayınlanmıştır. Oysa yeni tanı ve nüks olgularda birçok faz III çalışma sonucu ile ruhsat endikasyonları değiştiği gibi yeni çıkan bispesifikler, ilaç-toksin konjugat, CAR-T ve daha birçok ilaç da miyelom tedavisinde ruhsat almış bulunuyor. İlaveten henüz ruhsat almasa bile günlük pratiğe giren tedavi seçenekleri de dirençli nükslerde hastalara tam yanıta varan kalıcı yararlar sağlayabilmekte.

Alt komitemiz olarak, tüm gelişmeleri göz önüne alarak 6 ayı aşan bir sürede mevcut klavuzugüncellemek için çalışarak ekli olan güncellenmiş hem yeni tanı hem nükslerde Multipl Miyelom, Plazma Hücreli Lösemi, santral tutulum gibi yüksek riskli olgularda tedaviye yaklaşım algoritmalarıoluşturuldu. Dayanak oluşturan klinik araştırma detayları ile yayınlar da güncellemeye eklenmesiyleilerde meslektaşlarımıza günlük pratikte karar vermede, gerektiğinde endikasyon dışı başvuruda yol gösterici olacaktır. Bu kaynağın ruhsat ve geri ödeme kurulları ile sağlık otoritelerine de dayanak oluşturacağı inancıyla saygılarımızla,

Dr. Meral Beksaç
Dr. Ayşe Salihoğlu
Dr. Güldane Cengiz Seval

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ